Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r . ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4.05.2016) informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRB IZOBUD REM Jan Horoszkiewicz ul. Kosynierów Gdyńskich 44, 66-400 Gorzów Wlkp.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora – do momentu ustania celu, identyfikacja oraz wskazania charakteru współpracy przetwarzane w celu bieżącej organizacji oraz badań rynku, planowania rozwoju działalności
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy, w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy.

GENERAL CONSTRUCTION PROJECTS

In 1998, as a result of adapting premises of the corporate library IZOBUD-REM has made interior design in meeting room (banquet room, sanitary room) for of the Supervisory Board. The company has undertake to complete the technical design and supply of equipment and construction, electrical, ventilation and air- conditioning works.

In 1998-1999 company has made mondernization of the Technical Services Building. In this project remodeling and interior passageways were made.

In 2001 the company undertook a major project, as the modernization of boardroom that was the first stage of implementation.

In 2002, based on the adaptive design made ​​in the existing canteen, made ​​implementation of the expansion of the conference hall of the next room with the replacement of aluminum joinery and common kitchen facilities, washing area and parts of sanitary facilities in all sectors of construction with complex equipment.

As a result of the acquisition of the Clinic Department building by the National Clinic Medical Services, company has made ​​a comprehensive modernization of the building in the inner parts of premises surgeries, rehabilitation facilities and communication and stair strings and the external facade of the building.

Currently, the company is carrying out a number of general construction projects both in Poland and abroad.

OUR PROJECTS

2001/2002
Nowe Czarnowo, Poland
MORE
IZOBUD-REM ▪ ABOUT IZOBUD ▪ BROCHURE ▪ REFERENCES ▪ RODO ▪ CONTACT
INSULATION ▪ TECHNICAL INSULATION ▪ POWER BOILERS INSULATION ▪ PIPPING SYSTEM INSULATION
© IZOBUD-REM 2022 | D: hubertw.com