Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r . ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4.05.2016) informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRB IZOBUD REM Jan Horoszkiewicz ul. Kosynierów Gdyńskich 44, 66-400 Gorzów Wlkp.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora – do momentu ustania celu, identyfikacja oraz wskazania charakteru współpracy przetwarzane w celu bieżącej organizacji oraz badań rynku, planowania rozwoju działalności
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy, w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy.

SPRAY-ON PLASTER INSULATION

What actually is LIMPET?

LIMPET
are factory ready-made thermal insulation products that are resistant to high temperatures and adapted for spray application. Adequately selected mineral fibres are mixed with inorganic binders of high temperature resistance. The end result is very durable insulation with a low degree of shrinkage. Limpet insulation is a chemically stable substance, It does not contain asbestos,crystalline silica nor halogen salts which could cause corrosion in increased temperatutures.

LIMPET spray-on technology is used for thermal insulation of turbines. This type of coating can also be used for insulating pipes with diameter of 250 mm or more, purification of plants, heat exchangers, and other elements of equipment whose surface exceeds temperature of 550° C.

LIMPET coating is a simple solution for thermal insulation. Its capacity remaining in permanent contact with hot surface of the protected elements allows to apply coatings of the most effective thickness in one homogenous layer.

LIMPET is applied with no joints. The monolithic layer eliminates heat loss occuring on the joints and between insulation mats layers.

Thermal insulation of steam turbines offers the following advantages:
  • Excessive heat loss prevention
  • Minimization of rotor expansion and cylinder housing that allows optimizing the start time
  • Staff protection against burns in case of unintentional contact with hot surface

OUR PROJECTS

2002
Nowe Czarnowo, Poland
MORE
IZOBUD-REM ▪ ABOUT IZOBUD ▪ BROCHURE ▪ REFERENCES ▪ RODO ▪ CONTACT
INSULATION ▪ TECHNICAL INSULATION ▪ POWER BOILERS INSULATION ▪ PIPPING SYSTEM INSULATION
© IZOBUD-REM 2022 | D: hubertw.com