Izolacje natryskowe

W technologii natryskowej LIMPET wykonuje się izolację termiczną turbin. Powłoki takie nadają się także do izolowania rur o średnicach powyżej 250 mm, stacji uzdatniania, wymienników ciepła i innych składników wyposażenia, których powierzchnia osiąga temperaturę przekraczającą 550°C.

Powłoki LIMPET stanowią proste rozwiązanie problemu izolacji termicznej. Ich zdolność do pozostawania w stałym kontakcie z gorącą powierzchnią chronionych elementów pozwala nakładać powłoki o najbardziej efektywnej grubości w jednej homogenicznej warstwie.

LIMPET nakładany jest bez połączeń. Monolityczna warstwa eliminuje straty ciepła występujące na połączeniach i między warstwami mat izolacyjnych.

Zadaniem izolacji termicznej na turbinach parowych jest:

  • Zapobieganie nadmiernym stratom energii cieplnej
  • Zminimalizowanie rozszerzalności rotora i obudowy cylindra przyczyniając się w ten sposób do zoptymalizowania czasu rozruchu
  • Ochrona personelu przed poparzeniem w przypadku niezamierzonego dotknięcia gorących powierzchni.

Charakterystyka materiału

Produkty LIMPET są przygotowaną fabrycznie izolacją termiczną odporną na wysokie temperatury, przystosowaną do nakładania natryskowego. Odpowiednio dobrane włókna mineralne są wymieszane z lepiszczami nieorganicznymi o wysokiej wytrzymałości na temperaturę. W wyniku uzyskuje się bardzo wytrzymałą izolację o niskim stopniu kurczliwości.

Izolacja LIMPET jest substancją chemicznie stabilną, nie zawiera azbestu, krzemu krystalicznego oraz soli chlorowców, które mogą powodować korozję w podwyższonych temperaturach.

Ponad 30 lat doświadczenia

Jesteśmy dla Was!

Nieustannie się rozwijamy dopasowując do potrzeb naszych klientów. Zwracamy szczególną uwagę na jakość oraz bezpieczeństwo.

Stwórzmy razem coś wspaniałego!

Izolacje na statkach
Fasady