Izolacje techniczne

Podczas projektów związanych z izolacjami technicznymi stawiamy sobie za cel nadrzędny osiągnięcie następujących parametrów technicznych:

  • Dobra izolacyjność termiczna w wysokich temperaturach (płaski wykres λ= f (T))
  • Odporność na drgania (wytrzymałość mechaniczna)
  • Dobra izolacyjność akustyczna przejawiająca się pochłanianiem i tłumieniem dźwięków w szerokim zakresie częstotliwości
  • Łatwość i sprawność montażu przy użyciu prostych narzędzi
  • Efekt ostateczny instalacji izolowanej
  • Relatywnie niska cena

Dysponujemy wykwalifikowanymi specjalistami w fazie produkcji warsztatowej jak i montażu na obiekcie. Nasz personel posiada wszelkiego rodzaju uprawnienia do pracy w energetyce oraz w kompleksowym warszatcie produkcyjnym zapewniając wysoką jakość oferowanych usług

Wysokie temperatury pracu urządzeń w energetyce o wartości rzędu 400° - 560°C przy ciśnieniu równym 200 Mpa wymuszają stosowanie wielowarstwowych izolacji termicznych, kóre firma IZOBUD-REM również wykonuje. Wyżej wymienione izolacje charakteryzują się:

  • Obniżeniem temperatury na powierzhcni płaszcza ochronnego zgodnie z wymogami BHP
  • Ograniczeniem spadku temperatury pary wodnej na drodze przepływu
  • Zmniejszeniem straty ciepła, które mogłoby spowodować zakłócenia w prawidłowej pracy (rozszerzalność termiczna, trwałość uszczelnień)

Dodatkowym zadaniem izolacji termicznej jest redukcja hałasu poprzez ograniczanie stopnia przenikania energii akustycznej przez przegrodę wraz z jej pochłanianiem. Wielowarstwowa izolacja montowana jest z przesunięciem wzdłużnym i poprzecznym w celu uniknięcia mostków termicznych. Dla osłabienia efektu promieniowania działająca jako przegroda antykonwekcyjna, stosowana jest często przekładka z folii aluminiowej. Dla trwałości izolacji stosowane są różne systemy konstrukcji nośnych izolacji i płaszcza ochronnego z uwzględnieniem dylatacyjnych.

Ponad 30 lat doświadczenia

Jesteśmy dla Was!

Nieustannie się rozwijamy dopasowując do potrzeb naszych klientów. Zwracamy szczególną uwagę na jakość oraz bezpieczeństwo.

Stwórzmy razem coś wspaniałego!

Izolacje
Rusztowania